Deep Blue Sky & Pure White Wings

歌手 片霧烈火
作詞 片霧烈火
作曲 橋本鏡也
編曲 橋本鏡也
収録作 水平線まで何マイル? -Deep Blue Sky & Pure White Wings-

投票年 ツイ/葱 得点 投票
2008 ツイ 2 2

歴代投票者

投票者名 ツイurl 投票年
@ou24_ https://twitter.com/ou24_ 2008
@9_ballers https://twitter.com/9_ballers 2008